Cách xác định version máy in Samsung CLP-315W

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhấn nút Stop/Print Screen (thường là nút có 2 hình tam giác ngược nhau) Bước 3. Giữ nguyên nút đó(nút Stop/Print Screen) trong » Read more

Cách xác định version máy in Samsung CLP-315

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhấn nút Stop/Print Screen (thường là nút có 2 hình tam giác ngược nhau) Bước 3. Giữ nguyên nút đó(nút Stop/Print Screen) trong » Read more

Cách xác định version máy in Samsung CLP-310N

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhấn nút Stop/Print Screen (thường là nút có 2 hình tam giác ngược nhau) Bước 3. Giữ nguyên nút đó(nút Stop/Print Screen) trong » Read more

Phần mềm xóa bộ đếm máy in Samsung-clp-310

Phần mềm xóa bộ đếm máy in Samsung-clp-310

Công Ty mực in Number One Star chuyên bán phần mềm reset máy in Samsung-clp-310 ( phần mềm xóa bỏ vĩnh viễn bộ đếm trang in của máy in Samsung-clp-310 ). Chúng tôi nhận cài đặt phần mềm reset vĩnh viễn máy in Samsung-clp-310 tại nhà ở Tp.HCM: Quận » Read more

Kiểm tra mã Crum máy in Samsung CLP-310

kiem-tra-crum-may-in

Mã số Crum là thông số Serial của chip mực máy in, thông số này được chứa ở IC của chip mực máy in. Thông thường mã số crum có 11 chữ số. Để kiểm tra mã số crum của máy in Samsung CLP-310 chúng ta có 2 cách: Cách 1: In file cấu hình của máy » Read more

Cách xác định version máy in Samsung CLP-310

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhấn nút Stop/Print Screen (thường là nút có 2 hình tam giác ngược nhau) Bước 3. Giữ nút đó 10s - 15s (đèn xanh nháy 5 » Read more

Kiểm tra mã Crum máy in Samsung ML-3300

kiem-tra-crum-may-in

Mã số Crum là thông số Serial của chip mực máy in, thông số này được chứa ở IC của chip mực máy in. Thông thường mã số crum có 11 chữ số. Để kiểm tra mã số crum của máy in Samsung ml-3300 chúng ta có 2 cách: Cách 1: In file cấu hình của máy » Read more

Cách xác định version máy in Samsung ML-3300

card-formmater-may-in-samsung

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "BACK" _ "LEFT" _"RIGHT" _ "OK" _"CANCEL" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì » Read more

Cách xác định tên chính xác của máy in

how-find-printer-name-150x150[1]

Quan sát kỹ tại mặt trước của máy in chúng ta sẽ thấy tên chính xác của máy in. Nếu kiểm tra đúng, chúng ta sẽ thấy tên máy in như những hình dưới đây : Như hình trên thì tên chính xác của máy in là : SCX-4623FN Tương tự với ảnh dưới là » Read more

Phần mềm xóa bộ đếm máy in Samsung-ML-3300

Phần mềm xóa bộ đếm máy in Samsung-ML-3300

Công Ty mực in Number One Star chuyên bán phần mềm reset máy in Samsung-ml-3300 ( phần mềm xóa bỏ vĩnh viễn bộ đếm trang in của máy in Samsung-ml-3300 ). Chúng tôi nhận cài đặt phần mềm reset vĩnh viễn máy in Samsung-ml-3300 tại nhà ở Tp.HCM: Quận » Read more